číslo zmluvy názov zmluvy predmet zmluvy hodnota predmetu zmluvy dátum podpisu zmluvy dátum ukončenia účinnosti zmluvy identifikácia zmluvnej strany identifikačné údaje osôb dátum zverejnenia
zmluva č.1 názov zmluvy predmet zmluvy 2000 31.12.2011 31.12.2012 meno priezvisko meno priezvisko 1.1.2011