Predcházajúce zmluvy:


Číslo zmluvy/ Názov zmluvy Predmet zmluvy

Celková

hodnota predmetu zmluvy 

v €

      

Dátum

podpisu     

Dátum

ukoncenia

účinnosti

zmluvy

Zmluvný partner  Zmluvu podpísal Dátum zverejnenia
               

NZ67

Zmluva

Užívanie trhového miesta v priestoroch MsŠH 165,63 23.4.2012 14.5.2012

SEMPER Dominik Krčmárik,

Skalité 580

IČO 43529658

- Dominik Krčmárik

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

10.5.2012

NZ66

Nájomná zmluva

Prenájom futbalového ihriska č.6 v ŠA, Rybníková ul. 96,00 12.4.2012 5.4.2012

Artactive Events, s.r.o.,

Šándorova 3,

Bratislava

IČO 36790290

- Alexandra Prevalová

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

4.5.2012

NZ65

Dodatok č.1

k nájomnej zmluve zo dňa 15.3.2012

Predĺženie prenájmu priestorov v objekte Mestskej veže v Trnave 0 27.4.2012 31.5.2012

MaxGallery Slovakia s.r.o.,

Dunajská 14,

Bratislava

IČO 44534094

-Eugen Blaškovič, konateľ

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

4.5.2012

NZ64

Nájomná zmluva

Prenájom nebytových priestorov MsŠH 1 618,19 27.4.2012 3.5.2012

STARHOUSE a.s.,

Brečtanova 1,

Bratislava

IČO 35698381

- Jaroslav Slávik, predseda predstavenstva

- vz. Mária Brestovanská,

vedúca person. a organizačného úseku

30.4.2012
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkovaním hegienických zariadení pre verejnosť Poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky, údržby a opráv hygienických zariadení pre verejnosť v správe objednávateľa

Obsluha -

5,68 €/hod.,

Odborné práce - 7,97 €/hod.,

Príplatky za sobotu, nedeľu, sviatok - 50%

30.4.2012 31.10.2012

Ladislav Marko WOFIS,

Nová 8,

Hrnčiarovce nad Parnou

- Ladislav Marko

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

30.4.2012

NZ63

Nájomná zmluva

Prenájom futbalových ihrísk v ŠA, Rybníková ul. 170,00 25.4.2012 20.5.2012

Slovenská asociácia frisbee, Občianske združenie,

Tomášikova 31,

Bratislava

IČO 31749852

- Mikuláš Kvetán

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

 

26.4.2012

NZ62

Nájomná zmluva

Prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stánku v objekte ŠAM 18,00 23.4.2012 28.4.2012

Marián Tokoš - Hostinec Rozka,

Unín 165

IČO 40484530

- Marián Tokoš

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

 

25.4.2012

NZ61

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 12.3.2012

Prenájmom priestorov KD Modranka - doplnenie

harmonogramu na máj 2012

  23.4.2012 29.5.2012

Aerobikový oddiel ŠK Modranka,

Olivová 2/A,

Modranka

-Ing. G. Slížová, predsedníčka

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

25.4.2012

NZ60

Nájomná zmluva

Prenájom futbalových ihrísk v ŠA na Rybníkovej ulici 48,00 11.4.2012 10.5.2012

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

Námestie J. Herdu 2,

Trnava

IČO 36078913

- Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., štatutárny zástupca

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

19.4.2012

NZ59

Nájomná zmluva

Prenájom priestorov KD Modranka 17,92  16.4.2012 28.4.2012

ŠK Komplet Trnava - Modranka,

I. Krasku 33,

Trnava

IČO 42154456

- Ing. Július Gajarský, predseda klubu

- vz. Mária Brestovanská,

vedúca person. a organizačného úseku 

19.4.2012

NZ 58

Nájomná zmluva

Prenájom futbalových ihrísk v ŠA na Rybníkovej ulici 126,00 16.4.2012 22.6.2012

Kalokagatia na Slovensku, o.z.,

Námestie Jozefa Herdu 1,

Trnava

IČO 36082392

- Andrea Ristová

- vz. Mária Brestovanská,

vedúca person. a organizačného úseku

18.4.2012

NZ57

Zmluva

Užívanie trhového miesta v priestoroch MsŠH 165,63 19.3.2012 23.4.2012

SEMPER Dominik Krčmárik,

Skalité 580

IČO 43529658

-vz. Straková

- vz. Ing. Ľ. Hutirová, vedúca technického úseku

16.4.2012

NZ56

Zmluva

Užívanie trhového miesta v priestoroch MsŠH 397,51 22.2.2012 17.4.2012

VLČEK, s.r.o.,

J. Kráľa 2597

Čadca

IČO 46432884

- Libor Vlček, konateľ

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

11.4.2012

NZ55

Nájomná zmluva

Prenájom futbalových ihrísk v ŠA, Rybníková ul.

292,00

3.4.2012 27.4.2012

Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách v Trnave,

IČO 17325391001

- Andrea Ristova

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

11.4.2012

NZ54

Zmluva o výpožičke

Výpožička nebytových priestorov v objekte mestskej veže 0 30.3.2012 doba neurčitá

Trnava Tourism, oblastná organizácia cestovného ruchu,

Hlavná 5

Trnava

IČO 42288924

-PhDr. Peter Náhlik Phd.

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

 

30.3.2012

NZ53

Nájomná zmluva

Prenájom nebytových priestorov v objekte MsŠH 229,75 / rok 28.3.2012 doba neurčitá

Oblastný futbalový zväz, občianske združenie,

Rybníkova 15,

Trnava

IČO 36078557

- Mgr. Alexander Schmidt, predseda

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

30.3.2012 

NZ52

Zmluva

Výpožička priestorov KD Modranka 0 27.3.2012 13.5.2012 Výbor mestskej časti č. 6 Trnava - Modranka

- Mgr. Agnesa Petková,

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

30.3.2012

NZ51

Zmluva

Výpožička priestorov KD  Modranke 0 27.3.2012 5.5.2012

Denné centrum Trnava - Modranka

 

- Mgr. Agnesa Petková,

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

30.3.2012

ZoD5/2012

Zmluva o dielo 

Údržba zelene v obj. SKaŠZ MT  7 398,05  30.3.2012  31.3.2013 

Mgr. Jozef Nehaj - Ateliér S.A.K.T.

Átriová 30,  Trnava

IČO 43326218

- Mgr. J. Nehaj,

konateľ

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

 

30.3.2012 

NZ50

Nájomná zmluva

Prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stánku v objekte ŠAM

21,60 /

1 futbalový zápas

27.3.2012 16.5.2012

Peter Pavlovič, Siladice 186,

IČO 43488170

- Peter Pavlovič

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

28.3.2012

NZ49

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 12.3.2012

Prenájmom priestorov KD Modranka - doplnenie 

harmonogramu na apríl 2012

  17.2.2012 26.4.2012

Aerobikový oddiel ŠK Modranka,

Olivová 2/A,

Modranka

-Ing. G. Slížová, predsedníčka

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

28.3.2012

NZ48

Nájomná zmluva

Prenájom priestorov kultúrneho domu v Modranke 6,72 / 1 hod. prenájmu 12.3.2012 31.12.2012

Aerobikový oddiel ŠK Modranka,

Olivová 2/A,

Modranka

-Ing. G. Slížová, predsedníčka

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

28.3.2012

NZ47

Zmluva o bezplatnom prenájme

Prenájom priestorov v Mestskej veži 0 15.3.2012 30.4.2012

MaxGallery Slovakia s.r.o.,

Dunajská 14,

Bratislava

IČO 44534094

-Eugen Blaškovič, konateľ

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

27.3.2012

KZ2/2012

Kúpna zmluva

Elektroinštalačný

materál 

2 234,02 13.3.2012  31.3.2013 

Hagard: Hal, a.s.,

Fraňa Mojtu 24,

Nitra

IČO 34144650 

- Ing. Szorád,

Ing. Karban,

Ing. Galvánek,

Humay,  Ing. Boháčíková

členovia predstavenstva

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

26.3.2012 

KZ3/2012

Kúpna zmluva 

Ošetrovanie trávnikov v športových areáloch  10 033,20  12.3.2012  31.3.2013 

ENGO, s.r.o.

Bulharská 35,

Trnava

IČO 31376053 

- Ing.N. Zaťko

konateľ

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

 

22.3.2012 

NZ46

Zmluva

Užívanie trhového miesta v priestoroch MsŠH 198,76 16.3.2012 23.3.2012

Rastislav Babuša - MODD,

Staronosická II-90,

Púchov

IČO 34362690

- Rastislav Babuša

- vz. Ing. Ľ. Hutirová, vedúca technického úseku

21.3.2012

KZ4/2012

Kúpna zmluva

Tonery a náplne pre tlačiarne a kopírovacie stroje 3 944,82 19.3.2012 31.3.2013

NEW HESO-COM, spol. s r.o.,

Sládkovičova 32,

Trnava

IČO 34111522

- Ing. Igor Volek

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

19.3.2012

NZ45

Nájomná zmluva 

prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stánku v objekte ŠAM   151,20   14.3.2012  16.5.2012 

ARTLin 24,s.r.o

Nitrianska 99,

Hlohovec

IČO 45471991 

- N. Bardiovská

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT 

 

15.3.2012 

NZ44

Nájomná zmluva 

prenájom dvoch

futbalových ihrísk a šatní v

ŠA Slávia 

364,00  12.3.2012  2.4.2012 

Kalokagatia, Centrum voľného času

Strelecká 1,

Trnava

IČO 00350052 

- Mgr. A. Havlík

riaditeľ

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT 

 

 

13.3.2012 

NZ43

Nájomná zmluva 

užívanie trhového miesta v priestoroch MsŠH  165,63  27.2.2012  19.3.2012 

SEMPER Dominik Krčmárik

Skalité 580

IČO 43529658 

- Krčmárik

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT 

 

13.3.2012  

NZ42

Nájomná zmluva 

prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stánku v objekte ŠAM   151,20  12.3.2012  16.5.2012 

Kostolanský 

Radko

Vtáčikova 1,

Bratislava

IČO 41708296 

-  Kostolanský

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT 

 

13.3.2012 

NZ41

Nájomná zmluva 

prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stánku v objekte ŠAM  21,60 € jeden futbalový zápas  12.3.2012  16.5.2012 

Leviathan group, s.r.o.,

J. Fándlyho 10,

Cífer

IČO 46358927 

- M. Krupa 

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT 

 

12.3.2012  

NZ40

Nájomná zmluva 

prenájom nebytových priestorov v

MsŠH

 

306,81  7.3.2012  8.3.2012 

Mgr. Alojz Přidal,

Kátlovce 230 

- M. Matuškovič

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT 

 

7.3.2012 

NZ39

Nájomná zmluva

prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stánku v objekte ŠAM 21,60 € jeden futbalový zápas 27.2.2012 16.5.2012

PEMARO, s.r.o.,

Zelený kríčok 575/2,

Trnava

IČO 36269549

- Michalec

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

 

2.3.2012

NZ38

Nájomná zmluva

prenájom nebytových priestorov MsŠH 1 927,75 23.2.2012 4.3.2012

Náboženská spoločnosť Jehovovi Svedkovia, Pekná cesta 17,

Bratislava

IČO 30845696

- Pavol Slavkovský,

- vz. Mária Brestovanská,

vedúca person. a organizačného úseku

2.3.2012

NZ37

Nájomná zmluva

prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stolíka v objekte ŠAM 104,00 27.2.2012 16.5.2012

László Jócsik,

Agátová 263,

Veľký Cetín

 

- László Jócsik

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

1.3.2012

NZ36

Nájomná zmluva

prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stolíka v objekte ŠAM 104,00 27.2.2012 16.5.2012

Annamária Szárazová, Agátová 263,

Veľký Cetín

- Annamária Szárazová,

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

1.3.2012 

NZ35

Nájomná zmluva

prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stolíka v objekte ŠAM 104,00 27.2.2012 16.5.2012

Stanislav Karabínoš ml.,

Nitrianska 671,

Veľký Cetín

 

- Stanislav Karabínoš ml.,

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

29.2.2012

NZ34

Nájomná zmluva

prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stolíka v objekte ŠAM 104,00 27.2.2012 16.5.2012

Stanislav Karabínoš st.,

Nitrianska 671,

Veľký Cetín

IČO 31140971

- Stanislav Karabínoš st.

-Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

29.2.2012

NZ33

Nájomná zmluva

prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stolíka v objekte ŠAM 104,00 27.2.2012 16.5.2012

Karabínošová Margita,

Nitrianska 671,

Veľký Cetín

IČO 31177433

- Margita Karabínošová

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

29.2.2012

ZoD 4/2012

Zmluva o dielo

Celoplošná deratizácia objektov SKaSZ MT  365,04  29.2.2012  31.12.2012 

Insekta DDD, s.r.o.,

Slnečná 33,

Trnava

IČO 45942986 

-Pavol Kubáň, konateľ 

-Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

 

29.2.2012
Zmluva o vykonaní pomocných prác pomocné práce pri údržbe areálu, pomocné stavebné práce, pomocné asanačné práce, čistiace a upratovacie práce v objektoch SKaŠZMT 1,70 € za jednu odpracovanú hodinu 22.2.2012 31.12.2012

Ústav na výkon trestu odňatia slobody,

Stredisko služieb VH,

PS72,

Hrnčiarovce nad Parnou

IČO 738263

- PhDr. Jaroslav Jánoš, PhD., riaditeľ

-Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

29.2.2012

NZ32

Dodatok č.5 k nájomnej zmluve zo dňa 22.9.2011

prenájom priestorov KD Modranka - doplnenie harmonogramu na marec 2012   17.2.2012 29.3.2012

Aerobikový oddliel ŠK Modranka,

Olivová 2/A, Trnava -Modranka

 

- Ing. G. Slížová, predsedníčka

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

28.2.2012

NZ31

Nájomná zmluva

prenájom voľného pozemku na umiestnenie stánku v objekte ŠAM 108,00 28.2.2012 16.5.2012

Marián Tokoš - Hostinec Rozka, Unín 165

IČO 40484530

-Marián Tokoš

-vz. Ing. Ľuboslava Hutorová, vedúca technického úseku

28.2.2012

NZ30

Nájomná zmluva

prenájom voľného pozemku na umiestnenie stánku v objekte ŠAM   80,00  27.2.2012  16.5.2012   

Rudolf Smolka-

Bistro u Rudolfa, Bíňovce 173

IČO 33207909 

-Rudolf Smolka 

- vz. Mária Brestovanská,

vedúca person. a organizačného úseku

28.2.2012

NZ29

Nájomná zmluva

prenájom nebytových priestorov MsŠH 914,42 23.2.2012 26.2.2012

Kresťansko-demokratické

hnutie

Bajkalská 25,

Bratislava

IČO 00586846

-Mgr. Emil Mucha

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

23.2.2012

NZ28

Zmluva

užívanie trhového miesta v priestoroch MsŠH 165,63 16.1.2012 27.2.2012

SEMPER Dominik Krčmárik,

Skalité 580

IČO 43529658

-Dominik Krčmárik

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

23.2.2012

KZ1/2012

Kúpna zmluva

Maliarske potreby  2980,00  23.2.2012  28.2.2013 

MICOLOR,s.r.o.

Priemyselná 4,

Trnava

IČO 46426876 

-Marek Indríšek, konateľ 

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

23.2.2012

NZ27

Nájomná zmluva

prenájom voľného pozemku na umiestnenie stánku v objekte ŠAM  144,00 14.2.2012  16.5.2012  

Paulíková Lenka, Ratkovce 134

IČO 45619239 

-Paulíková Lenka 

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

 

22.2.2012 

NZ26

Nájomná zmluva

prenájom voľného pozemku na miestnenie predajného stolíka v objekte ŠAM  104,00  20.2.2012  16.5.2012  

Ľuboš Ďurický, Bernoláková 14/14,

Veľký Kýr 

-Ľuboš Ďurický

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

 

22.2.2012 

NZ25

Nájomná zmluva

prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stolíka v objekte ŠAM 104,00 17.2.2012 16.5.2012 

Judita Ďurická, Bernolákova 744/14,

Veľký Kýr 

-Judita Ďurická

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

 

22.2.2012 

NZ24

Nájomná zmluva

prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stolíka v objekte ŠAM 144,00 14.2.2012 16.5.2012 

Szalayová Monika,

Hájske 415, Hajske

-Szalayová Monika

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

 

22.2.2012

NZ23

Nájomná zmluva

prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stolíka v objekte ŠAM 104,00 15.2.2012 16.5.2012

Denisa Križanová,

Cintorínska 590,

Veľký Cetín

-Denisa Križanová

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

 

21.2.2012

NZ22

Nájomná zmluva

prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stolíka v objekte ŠAM 104,00 15.2.2012 16.5.2012

Katarína Danócziová,

Cintorínska 590,

Veľký Cetín

- Katarína Danócziová

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

 

21.2.2012

NZ21

Nájomná zmluva

prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stolíka v objekte ŠAM 104,00 15.2.2012 16.5.2012

Zoltán Križan,

Staničná 6,

Veľký Kýr

- Zoltán Križan

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

 

 21.2.2012

NZ20

Nájomná zmluva

 

prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stolíka v objekte ŠAM 104,00 15.2.2012 16.5.2012

Žaneta Kökényesiová, Cintorínska 590,

Veľký Cetín

- Žaneta Kökényesiová

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

 

 21.2.2012

NZ19

Zmluva o výpožičke

výpožička priestorov KD v Modranke 0 20.2.2012 12.3.2012

Denné centrum Trnava - Modranka,

Dedinská 9, Trnava

- Mgr. E.Petková

- vz. Mária Brestovanská,

vedúca person. a organizačného úseku

 

 21.2.2012

ZoD 1/2012

Zmluva o dielo

Dotlač kinoplagátov 1 122,05 14.2.2012 28.2.2013

Vladimír Fuska ART PRINT - Corgoň-

Párovská 8,

Nitra

IČO 33705381

-Vladimír Fuska, konateľ

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

 

20.2.2012

ZoD 2/2012

Zmluva o dielo

odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení 982,00 17.2.2012 31.12.2012

OPRaS-TZ, s.r.o.,

Bosniacka 95,

Trnava-Modranka

IČO 36223468

-Ing. Pavel Ušák, konateľ spoločnosti 

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

17.2.2012

NZ18

Zmluva

užívanie trhového miesta v priestoroch MsŠH 397,51 13.2.2012 21.2.2012

VLČEK, s.r.o.,

J. Kráľa 2597,

Čadca

IČO 46432884

-Libor Vlček

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

 

16.2.2012

NZ 17

Nájomná zmluva

prenájom bufetov v objekte ŠAM 25,00 / 1 bufet na 1 futbalový zápas bez DPH  14.2.2012 16.5.2012

Ladvenica Jozef, Suchá nad Parnou 10,

IČO 40086259

Surový Miloš,

Štefániková 704/19, Senica

IČO 37035312

- Ladvenica Jozef, Surový Miloš

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

 

16.2.2012

NZ 16

Nájomná zmluva

prenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly 1403,53 23.1.2012 25.2.2012

UPTOWN PRODUCTION,  s.r.o.,

Guothova 2/E,

Bratislava

IČO 35818361

- Mgr. Igor Kováč, konateľ

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

 

15.2.2012

ZoD 3/2012

Zmluva o dielo

odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v objektoch SKaŠZMT 2 776,10 14.2.2012 31.12.2012

Gabriel Štrbík - Elektroservis, Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou

IČO 30726344

- Gabriel Štrbík

- Mgr. M. Hrubý,

riaditeľ SKaŠZMT

15.2.2012

NZ 15

Nájomná zmluva

prenájom nebytových priestorov MsŠH  2 370,55 1.2.2012 11.2.2012

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10,

Trnava

IČO 37836901

-Ing. T. Mikuš, predseda

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

6.2.2012

NZ 14

Nájomná zmluva

prenájom nebytových priestorov v objekte kina Hviezda vo výmere 19,32 m2 172,29  / mesiac    30.1.2012 na dobu neurčitú

Martin Háden,

ul. Teodora Tekela 6742/22, IČO 45336091

 

- M. Háden

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

2.2.2012
Dohoda o zabezpečení odborných služieb odber vzoriek, analýza vzoriek a doručenie protokolu o skúške vzoriek odobratých z vnútorného bazéna v Ms. plavárni Zátvor / r. 2012 cca 80,00 / vzorku   25.1.2012 31.12.2012

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave,

Limbová 6, Trnava

IČO 00610933

- MUDr. Ľ. Kollárová, regionálna hygienička

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

1.2.2012

NZ 13

Zmluva

výpožička priestorov KD Kopánka 0  30.1.2012 12.2.2012

Klub dôchodcov,

Ľudová 14, Trnava

- Ž. Ondrušová, predseda klubu

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

1.2.2012

NZ 12

Zmluva

výpožička priestorov KD Modranka 0  26.1.2012  11.2.2012

Občianske združenie DIAMANT, Sereďská 93,

Trnava

IČO 37837371

- Š. Moncman

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

1.2.2012

NZ 11

Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 22.9.2011

prenájom priestorov KD Modranka - doplnenie harmonogramu na február 2012    30.1.2012 29.2.2012

Aerobikový oddliel ŠK Modranka,

Olivová 2/A, Trnava - Modranka

-Ing. G. Slížová

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

1.2.2012

NZ 10

Nájomná zmluva

prenájom priestorov Press centra na ŠAM 129,02  18.1.2012 7.2.2012

ENGO s.r.o.,

Bulharská 35, Trnava

IČO 31376053

- Ing. I. Rothová

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

1.2.2012

NZ 9

Zmluva

výpožička priestorov kultúrneho domu v Modranke 0  19.1.2012 18.2.2012

Denné centrum Trnava - Modranka

Dedinská 9, Trnava

- Mgr. E. Petková

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

27.1.2012

NZ 8

Nájomná zmluva

prenájom nebytových priestorov MsŠH 482,63  20.1.2012 27.1.2012

KO BOX s.r.o.,

Ružová 182, Galanta

IČO 44784554

- Mgr. R Borsík, manažér

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

25.1.2012

NZ 5

Zmluva

užívanie trhového miesta v priestoroch MsŠH 397,51 12.1.2012 25.1.2012

Rastislav Babuša-MODD,

Staronosická II-90

Púchov

IČO 34362690

- R. Babuša

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

 23.1.2012

NZ 7

Nájomná zmluva

prenájom priestorov Kultúrneho domu Kopánka 41,40  18.1.2012  28.1.2012

Rada mládeže Trnavského kraja, Dolné bašty 13,

Trnava

IČO 36094862

- Mgr. R. Mráz, predseda

- vz. Ing. Ľ. Hutirová, vedúca tech. úseku

 18.1.2012

NZ 6

Nájomná zmluva

prenájom priestorov Kultúrneho domu Kopánka 84,00 16.1.2012  22.1.2012

Občianske združenie  ASC Trnava, J.Hlubíka 20, Trnava

IČO 4215756

- doc.Ing. R. Riedlmajer, PhD., koordinátor strediska

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

18.1.2012

NZ 4

Zmluva

užívanie trhového miesta v priestoroch Ms. športovej haly 165,63  12.1.2012  16.1.2012

SEMPER Dominik Krčmárik, Skalité 580

IČO 43529658

- Dominik Krčmárik

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

13.1.2012

NZ 3

Nájomná zmluva

prenájom priestorov kultúrneho domu v Modranke 52,28  12.12.2011  21.1.2012 Rada rodičov pri ZŠ a MŠ, I. Krasku 29, Modranka

- Ing.V. Kavoňová, členka Rady rodičov pri ZŠ a MŠ

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

 11.1.2012

NZ 2

Zmluva o výpožičke priestorov

výpožička priestorov kultúrneho domu v Modranke 15,00  4.1.2012  14.1.2012

Vinohradnícko-vinársky club Modranka, Sereďská 127, Modranka

IČO 42160731

-J. Kiripolský, konateľ klubu

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

 10.1.2012

NZ 1

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 22.9.2011

prenájom priestorov KD Modranka - doplnenie harmonogramu na január 2012    29.12.2011  30.1.2012

Aerobikový oddliel ŠK Modranka

- Ing. G. Slížová, predsedníčka

- Mgr. M. Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT

2.1.2012