r. 2014

 

 

     Dátum                  Dátum                                                                                                      

zverejnenia          zadania                 Predmet zákazky:  

 

25.02.2014    10.03.2014       Maliarske potreby na r.: 2014

 

13.02.2014    19.02.2014       Motorové vozidlo

 

12.02.2014    18.02.2014       Pomocné, čistiace a upratovacie práce

 

06.02.2014    12.02.2014       Festival "VIVA VERDI - OPERA OPEN AIR 2014" - zabezpečenie služieb

 

06.02.2014    20.02.2014       OP a OS elektrických zariadení a bleskozvodových sústav

 

05.02.2014    09.02.2014       Kompletné zabezpečenie podujatia Trnavská hudobná jar 2014

 

04.02.2014    10.02.2014       OP a OS plynových a tlakových zariadení

 

03.02.2014     07.02.2014       MsŠH - montáž a demontáž ochrannej rozoberateľnej podlahy

 

03.02.2014     07.02.2014       Tlač a výlep plagátov pre city lighty

 

03.02.2014     07.02.2014       Tlačiarenské služby

 

29.01.2014     05.02.2014       Školenie pracovníkov obsluhy PZ a TZ

 

20.01.2014     24.01.2014       Kontrola a servis hasiacich zariadení

 

 

 

r. 2013

 

 

     Dátum                  Dátum                                                                                                      

zverejnenia          zadania                 Predmet zákazky:  

 

05.12.2013     11.12.2013       Tlačiarenské služby na r. 2014

 

25.11.2013     29.11.2013       Pomník Antona Bernoláka - obnova nápisu 

 

18.11.2013     22.11.2013       Organizačné a technické zabezpečenie podujatia

                                                "Stredoveké vianočné trhy"

 

13.11.2013     20.11.2013       ŠA Slávia - terénne úpravy pri športovej hale Pohoda

 

12.11.2013     18.11.2013        Vybudovanie automatického zavlažovacieho systému na futbalovom

                                                 ihrisku č.: 3 v ŠA Slávia na Rybníkovej ulici v Trnave.

 

08.11.2013     14.11.2013        Technické a organizačné zabezpečenie podujatia "Mikuláš v Trnave"

 

08.11.2013     14.11.2013        Technické zabezpečenie divadelného predstavenia "Ani za milión"

 

04.11.2013      08.11.2013       Monitorovací systém úniku NH3  -  doplnenie záložného zdroja v obj.

                                                 Mestského zimného štadióna v Trnave. 

 

25.10.2013      31.10.2013       Vianočné dekorácie 

 

24.10.2013      30.10.2013       Hlavná 17 - oprava komínového telesa a časti strechy,

                                                  čistenie žľabov a zvodov

 

18.10.2013       24.10.2013       Novoročný ohňostroj

 

15.10.2013       18.10.2013         Zabezpečenie služieb technického a pomocného personálu na

                                                  akciu: Divadelné inšpiratívne vystúpenia DIV 2013.

 

14.10.2013       17.10.2013         ŠA Modranka - Rekonštrukcia objektu telocvične a šatní - 2. etapa

                                                                   

16.09.2013       20.09.2013         Organizačné zabezpečenie podujatia "Trnavský piknik"  

 

22.08.2013       04.09.2013         Lampy do DCI projektora - kino Hviezda                                                       

 

26.07.2013       31.07.2013       Trnavský jazzyk - zabezpečenie dopravy, ubytovania a občerstvenia

 

22.07.2013       25.07.2013       Trnavský jazzyk - zabezpečenie vystúpení kapiel