rok: 2013

 

 

 

 

 

Dodávka elektriny pre SKaŠZ MT pre roky: 2014 - 2015, oznámenie č. 11103 - MST, VVO  č. 128/2013 zo dňa 02.07.2013

    - Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní (pdf)

    - Informácia o splnení povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní (pdf)

    - Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní (pdf)

    - Informácia o splnení povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní (pdf)

    - Informácia o splnení povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní (pdf)

    - Informácia o splnení povinnosti podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní (pdf)

 

 

Technické zabezpečnie kultúrnych podujatí v Trnave, oznámenie č. 10959 - WYS, VVO  č. 127/2013 zo dňa 01.07.2013

    - Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní (pdf)

    - Informácia o splnení povinnosti podľa §136 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní (pdf)

    - Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní (pdf)

    - Informácia o splnení povinnosti podľa §136 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní (pdf)

    - Informácia o splnení povinnosti podľa §136 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní (pdf)

    - Informácia o splnení povinnosti podľa § 44  ods. 2 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní (pdf)