Plastiky a súsošia

 

 

              

 Pomník Antona Bernoláka              Pomník Antona Bernoláka                     Pomník umučených

     pred reštaurovaním                         po reštaurovaní

 

 

                        

  Pomník padlým v II.sv.vojne                      Pomník SNP                            Plastika na stĺpe sv. Jozefa

 

 

               

   Pamätník nespravodliívo                      Bronzová busta                             Kostnica pri Bazilike

       prenasledovaných                           Petra Pazmáňa                                   sv.Mikuláša

 v rokoch 1948-1989 v Trnave

 

 

               

Pamätník poľnohospodárstva                Súsošie Mladí ľudia                  Umelecké dielo Dvojica  

 

 

                                  

        Socha Kozmonaut                       Kovová konštrukcia                          Pomník padlých

                                                                                                                        v I. sv. vojne 

 

                       

 Peliéf Družstevná slávnosť          Súsošie Partizánska slávnosť         Socha Matka s dieťatom

 

 

                                              

       Socha M. R. Štefánika                Pamätník Osloboditeľov                Súsošie Najsvätejšej Trojice

 

 

                                                  

     Súsošie Sedembolestnej                     Plastika Eva                                 Socha Vítanie jari

        Panny Márie (Pieta)

 

 

                                 

           Ležiaca žena                                     Mariánsky stĺp                    Pomník padlých v II. sv. vojne 

 

 

               

       Bernolákova brána                            Súsošie GOLGOTA                                  Kaplnka pri amfiteátri

 

 

                       

Socha pútnika Svätého Otca                Sochy sv. Petra                    Sochy sv.Mikuláša a sv. Vojtecha

          Jána Pavla II.                               a sv. Hieronyma

 

 

 

                        

    Plastika na stĺpe                               Socha sv. Vendelín                    Socha sv. Vendelín

Panna Mária s dieťaťom                       pred reštaurovaním                       po reštaurovaní

 

 

 

                     

      Náhrobník Domonkošovi                Náhrobník Františkovi Vašinovi       Náhrobník Mikuláša Dohnányho

 

 

                             

       Náhrobník Osvaldovi                   Náhrobník Tamaškovičovi            Náhrobník sovieckych vojakov  

 

                  

   Pomník M. Sch. Trnavského