Pamätné tabule

 

 

         

                 PT SNP                                PT Mons. Augustína Rašku            PT Mons. Auhustína Rašku

 

 

         

           PT požiarnikom                            PT Petra Jilemnického                    PT Jána Krištofíka

 

 

                        

PT M.Sch.Trnavského       PT J.Sambucusa             PT k 700. výročiu        PT Slovenskému učenému

                                                                                     založenia mesta                     tovarišstvu

 

 

               

      Mosadzné talule                              PT Jána Ondruša                          PT Alfréda Wetzlera

 

 

               

  PT blahoslavenej sestry             PT k 750.výročiu Mesta Trnava        PT k 150.výročiu príchodu

   Zdenky Schelingovej                                                                                konskej železnice

 

 

                     

     PT J.A.Komenského              PT k 20.výročiu Nežnej revolúcie           PT Andrejovi Kubinovi

 

 

                   

                        

      PT obetiam I.sv.vojny                    PT obetiam II. sv. vojny               PT primátorov mesta Trnava

 

 

             

  Informačné tabule  (8 kusov)          Mosadzné tabule na kultúrnych            PT obetiam II. sv. vojny

                                                                pamiatkach (29 kusov)

                                    

     Miroslav Válek