Správa  kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je príspevková organizácia zriadená  mestom Trnava  za účelom zabezpečenia kultúrnej a športovej činnosti v oblasti rôznych foriem miestnej kultúry a športu, informačnej a propagačnej činnosti v rámci TINS a správy kultúrnych a športových zariadení vo vlastníctve mesta Trnava. 

 

 

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o navhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nebytových priestorov a pozemku Mestského amfiteátra v Trnave

 

Zriaďovacia listina

 

Organizačná štruktúra

 

Smernica o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám v podmienkach organizácie

 

Ministerstvo školstva SR                          

 

 

Dotácia z finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR.

 

Na výmenu mantinelov v objekte Mestského zimného štadióna v Trnave bolo prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja poskytnutých 30 000,00€.                                    

https://www.minedu.sk/register-poskytnutych-dotacii/

 

 

 

 

 

Oznámenie o priamom prenájme nebytových priestorov bufetu Mestského amfiteátra

 

Cenník vstupného na kúpalisko Castiglione letná sezóna 2016

 

Voľné pracovné miesta

 

Voľné pracovné miesta pri údržbe zelene

 

Oznámenie o zmene prevádzkovateľa služby výlepu plagátov

 

Cenník na príležitostný prenájom

 

Cenník za prenájom bufetu, resp. voľnej plochy na umiestnenie predajného stánku v objekte Mestská športová hala

 

Cenník za prenájom v objekte Mestského amfiteátra v Trnave

 

Otvorenie verejných WC na Radlinského ulici - od 13.10.2014

 

Otvorenie letnej prevádzky kúpaliska Castiglione - dňa  3.6.2015

 

Prenájom nebytových priestorov  kina Hviezda