Mestské opevnenie

Národná kultúrna pamiatka

 

           

 

Historické centrum mesta je obklopené zvyškami stredovekého mestského opevnenia, ktoré bolo vybudované  v 13. storočí a  v dobe svojho vzniku vymedzovalo územie mesta.   V 18. storočí zanikla jeho obranná funkcia a napriek mnohým zásahom sa do dnešnej doby z hradobného systému zachovala pomerná veľká časť. Súčasťou zachovaného  opevnenia je Bernolákova brána a baštové veže pri Bernolákovej bráne a na Františkánskej ulici. V baštovej veži pri Bernolákovej bráne dnes pôsobí Kompánia trnavských žoldnierov a na Františkánskej ulici  Trnavský šermiarsky zväz.

 

 

Kontakt:        

www.kompania.sk