Mestská plaváreň Zátvor

                            

 

V objekte plavárne je plavecký bazén o rozmeroch 25 x 10 metrov s hĺbkou od 80 do 180 cm. Počas školského roka je bazén využívaný dopoludnia  školami na základný plavecký výcvik, inak slúži verejnosti v rámci rekreačných a pohybových aktivít. Časť priestorov využíva  pre svoju činnosť športový klub AIKIDO DOJO.

 

Kontakt:         

               Mestská plaváreň Zátvor
               Rovná 9
               Trnava

 

              telefón:                  033/3236448
              
              e-mail:                    roman.baranovic@skasz.trnava.sk
       
www.bazenzatvor.trnava.sk
www.adt.aikidosaa.sk