Meštiansky dom, Hlavná č. 17

Národná kultúrna pamiatka

 

                               

 

Meštiansky dom sa nachádza v centrálnej časti historického jadra  Mestskej pamiatkovej rezervácie  Trnava, v radovej zástavbe na Hlavnej ulici. Zadná časť objektu zasahuje až k Paulínskej ulici. Dom je tvorený dvoma  samostatnými objektmi z rôzneho obdobia, ktoré sú spojené dotykom dvorných krídiel a vymedzujú spolu dvor, ktorý je prístupný ako z Hlavnej, tak aj z Paulínskej ulice. V objekte sa dnes nachádzajú obchodné priestory, kancelárie, ateliéry, bar a priestory pre činnosť  rôznych klubov a občianskych združení.