Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

       Hlavná 17

       917 01 Trnava

 

       telefón:   - sekretariát                           033/3236435

                       - personálne oddelenie          033/3236431

                       - technický úsek                     033/3236434, 3236436, 3236437

                       - ekonomický úsek                 033/3236433, 3236432

                               - úsek kultúry                         033/3236443, 3236438

                       - výlep plagátov                     dňom 15.4.2016 zmena prevádzkovateľa

                                                                               (viď Oznámenie o zmene prevádzkovateľa služby výlepu plagátov)

                     

                                                                   

              fax:  033/5936241

         e-mail: skasz@skasz.trnava.sk

                      info@skasz.trnava.sk