Herný areál,Prednádražie, Beethovenova ulica

 

Herný areál pre všetky generácie je rozdelený podľa vekových kategórií a do viacerých zón. Pre deti  sú šmykľavky, preliezačky,  hojdačky, trampolína, plastový hroch, veľký preliezací hrad ale aj pieskovisko a samostatná plocha s bezpečnostným gumeným liatym povrchom pre menšie deti . Pre dospelých sú fitnes zariadenia a priestor pre relax s lehátkami, lavičkami a kockami na sedenie.

Súčasťou ihriska je aj gril a piknikové stoly s lavičkami, ako aj jestvujúci kopec na sánkovanie.

Celý areál je pre verejnosť voľne prístupný, bezpečnostné oplotenie je v zadnej časti , proti prechodu železničnej trate.

Sadovnícke úpravy zabezečujú celoročný efekt či už farebnou alebo tvarovou premenlivosťou rastlinných druhou.

Do herného areálu je zákaz vodiť psov.