Oznámenie o priamom prenájme nebytových priestorov - kino Hviezda, 18.12.2012