Žiadateľ
Dátum doručenia
žiadosti o dotáciu
Poskytnutá suma dotácie v € / dňa
Dátum doručenia vyúčtovania
dotácie / vyúčtovanie dotácie
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
22.1.2015
5 300,00 / 2.3.2015
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
22.1.2015
190,00 / 2.3.2015
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
22.1.2015
700,00 / 2.3.2015
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
4.2.2015
1 269,00 / 2.3.2015
ŠK Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
26.1.2015
3595,18 / 26.2.2015
FORTUNA IS, spol. s r.o.
Šafárikova ulica 28
Trnava
IČO 36229270
25.11.2014
500,00 / 22.12.2014
ŠK Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
17.12.2014
1 342,64 / 19.12.2014
FC Spartak Trnava a.s.
Koniarekova 19
Trnava
Futbalové ihriská
ul. Kornela Mahra
10.12.2014
1 250,00 / 18.12.2014
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
9.12.2014
2 800,00 / 12.12.2014
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
9.12.2014
350,00 / 12.12.2014
ŠK Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
27.11.2014
1 288,44 / 10.12.2014
2 700,00 / 11.12.2014
Tennisový klub OZ Slávia Trnava
Rybníková 1
Trnava
24.11.2014
500,00 / 24.11.2014
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
6.11.2014
8 000,00 / 6.11.2014
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
6.11.2014
2 500,00 / 6.11.2014
Tenisový oddiel ŠK Modranka
Ivana Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 45012521
27.10.2014
1 000,00 / 28.10.2014
FK Lokomotíva Trnava
J. Slottu 45
Trnava
21.10.2014
2 500,00 / 21.10.2014
ŠK Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
2.10.2014
4 000,00 / 8.10.2014
ŠK Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
22.8.2014
4 000,00 / 27.8.2014
ŠK Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
13.5.2014
5.6.2014 / 3 000,00
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
13.5.2014
5 000,00 / 20.5.2014
FK Lokomotíva Trnava
J. Slottu 45
Trnava
5.5.2014
5 000,00 / 6.5.2014
Tenisový klub OZ Slávia Trnava
Rybníková 1
Trnava
IČO 35628120
7.4.2014
500,00 / 8.4.2014
FK Lokomotíva Trnava
J. Slottu 45
Trnava
20.3.2014
5 000,00 / 20.3.2014
ŠK Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
19.3.2014
4 000,00 / 20.3.2014
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
14.3.2014
5 000,00 / 18.3.2014
1.TC Trnava
Juraja Slottu 45
Trnava
IČO 34076051
3.3.2014
500,00 / 18.3.2014
Združenie brokových klubov
Vajanského 13/6756
Trnava
IČO 37840029
21.2.2014
1 500,00 / 24.2.2014
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
11.2.2014
3 000,00 / 13.2.2014
ŠK Modranka - Kolkársky oddiel
I. Krasku 34
Trnava - Modranka
IČO 378415221
7.2.2014
1 000,00 / 12.2.2014
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
28.1.2014
5 000,00 / 3.2.2014
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
15.1.2014
4 000,00 / 15.1.2014
FK Lokomotíva Trnava
J. Slottu 45
Trnava
3.1.2014
5 000,00 / 10.1.2014
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
13.11.2013
600,00 / 16.12.2013
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
1 500,00 € / 16.12.2013
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
10.12.2013
3 000,00 / 10.12.2013
ŠK Modranka - Kolkársky oddiel
I. Krasku 34
Trnava - Modranka
IČO 378415221
17.6.2013
500,00 / 6.12.2013
ŠK Modranka
1 257,36 / 14.11.2013
AŠK Slávia
Trnava
3 000,00 / 14.11.2013
FK Lokomotíva Trnava
J. Slottu 45
Trnava
13.11.2013
900,00 / 14.11.2013
Združenie brokových klubov
Vajanského 13/6756
Trnava
IČO 37840029
4.11.2013
1 200,00 / 5.11.2013
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
2.10.2013
3 000,00 / 11.10.2013
FK Lokomotíva Trnava
J. Slottu 45
Trnava
2.10.2013
1 700,00 / 4.10.2013
Relax Team, s.r.o,
Rybníková 16
Trnava
IČO 31414893
20.9.2013
500,00 / 24.9.2013
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
11.9.2013
3 000,00 / 24.9.2013
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
6.9.2013
2 000,00 / 12.9.2013
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
4.7.2013
1 500,00 / 30.7.2013
FK Lokomotíva Trnava
J. Slottu 45
Trnava
4.7.2013
5 000,00 / 8.7.2013
1. TC Trnava
Juraja Slottu 45
Trnava
2.7.2013
500,00 / 8.7.2013
Tenisový oddiel ŠK Trnava - Modranka
IČO 45012521
13.6.2013
500,00 / 8.7.2013
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
17.6.2013
3 000,00 / 17.6.2013
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
6.6.2013
6 000,00 / 7.6.2013
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
23.5.2013
3 000,00 / 23.5.2013
Tenisový klub OZ Slávia Trnava
Rybníková 1
Trnava
IČO 35628120
18.4.2013
500,00 / 19.4.2013
FK Lokomotíva Trnava
J. Slottu 45
Trnava
4.4.2013
5 000,00 / 10.4.2013
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
3.4.2013
5 000,00 / 8.4.2013
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
25.3.2013
5 000,00 / 2.4.2013
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
28.2.2013
5 000,00 / 1.3.2013
ŠK Modranka - Kolkársky oddiel
I. Krasku č. 34
Trnava - Modranka
IČO 378415221
26.2.2013
1 000,00 / 28.2.2013
Asociácia športových klubov SLÁVIA Trnava
Rybníková 14
Trnava
IČO 00688681
7.2.2013
5 000,00 / 8.2.2013
FK Lokomotíva
J. Slottu 45
Trnava
23.1.2013
5 000,00 / 23.1.2013
AŠK Slávia Trnava
Rybníková 14
Trnava
IČO 00688681
3 000,00 / 12.12.2012
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava
4 580,00 / 12.12.2012
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava
1 235,00 / 12.12.2012
FK Lokomotíva
J. Slottu 45
Trnava
20.11.2012
3 300,00 / 21.11.2012
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
19.11.2012
2 200,00 / 21.11.2012
1. TC Trnava
J. Slottu 45
Trnava
IČO 34076051
15.11.2012
750,00 / 19.11.2012
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
7.11.2012
3 800,00 / 8.11.2012
FK Lokomotíva Trnava
J. Slottu 45
Trnava
25.10.2012
5 000,- € / 26.10.2012
ŠK Trnava - Modranka,
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
10.10.2012
5 000,00 / 11.10.2012
Relax Team, s.r.o.
Rybníková 16
Trnava
IČO 31414893
17.9.2012
500,00 / 18.9.2012
AŠK Slávia Trnava
Rybníková 14
Trnava
IČO 00688681
7.9.2012
5 000,00 / 12.9.2012
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
15.8.2012
1 500,00 / 27.8.2012
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 18049915
4.6.2012
3 000,00 / 25.5.2012
2 000,00 / 21.6.2012
AŠK Slávia Trnava
Rybníková 14
Trnava
IČO 00688681
14.6.2012
5 000,00 / 14.6.2012
ŠK MODRANKA - Kolkársky oddiel
I. Krasku č. 34
Trnava - Modranka
IČO 378415221
14.3.2012
2 000,00 / 12.6.2012
Tenisový oddiel ŠK Modranka
Ivana Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 45012521
28.5.2012
500,00 / 30.5.2012
Tenisový klub OZ Slávia Trnava
Rybníková 14
Trnava
IČO 35628120
25.5.2012
500,00 / 30.5.2012
FK Lokomitíva
J. Slottu 45
Trnava
7.5.2012
5 000,00 / 21.5.2012
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava
2.4.2012
5 000,00 / 4.4.2012
AŠK Slávia Trnava
Rybníková 14
Trnava
13.2.2012
5 000,00 / 15.2.2012
Združenie brokových klubov Trnava
Vajanského 13/6756
P.O.BOX 10
Trnava
9.2.2012
1 200,00 / 10.2.2012
FK Lokomotíva Trnava
J. Slottu 45
Trnava
26.1.2012
5 000,00 / 10.2.2012
ŠK Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava
2.1.2012
5 000,00 / 10.2.2012