Správa  kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je príspevková organizácia zriadená  mestom Trnava  za účelom zabezpečenia kultúrnej a športovej činnosti v oblasti rôznych foriem miestnej kultúry a športu a správy kultúrnych a športových zariadení vo vlastníctve mesta Trnava. 

 

1.7.2017 spúšťame novú web stránku

 

Voľné pracovné miesta

 

Cenník vstupného na kúpalisko Castiglione - letná sezóna 2017

 

Dodatok č. 5 k CENNÍKU pre organizáviu Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

 

Dodatok č. 6 k CENNÍKU pre organizáciu Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

 

Zriaďovacia listina

 

Smernica o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám v podmienkach organizácie

 

SKaŠZMT príjme pracovníkov na údržbu zelene

 

Ministerstvo školstva SR                          

 

 

Dotácia z finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR.

 

Na výmenu mantinelov v objekte Mestského zimného štadióna v Trnave bolo prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja poskytnutých 30 000,00€.                                    

https://www.minedu.sk/register-poskytnutych-dotacii/

 

 

 

 

Dodatok č. 4 k CENNÍKU pre organizáciu SKaŠZMT

 

Oznámenie o zmene prevádzkovateľa služby výlepu plagátov

 

Cenník na príležitostný prenájom

 

Cenník za prenájom bufetu, resp. voľnej plochy na umiestnenie predajného stánku v objekte Mestská športová hala

 

Cenník za prenájom v objekte Mestského amfiteátra v Trnave